BIRO-BIRO

BIRO LATIHAN DAN BENGKEL
Objektif:
1. Memberikan latihan kepakaran kepada ahli PAKSI dan komuniti
2. Merancang silibus latihan jangka pendek peringkat asas, pertengahan dan lanjutan
3. Memberi perkhidmatan latihan profesional kepada agensi
Aktiviti:
1. Mengadakan Meja Bulat bersama pakar membina silibus latihan
2. Bengkel kaunseling syarie peringkat asas, pertengahan dan lanjutan
3. Bengkel kaunseling syarie bersama agensi

BIRO KHIDMAT SOSIAL DAN KOMUNITI
Objektif:
1. Membantu komuniti menghadapi isu-isu semasa seperti banjir, kemalangan dan musibah yang lain
2. Mewujudkan kelab sahabat PAKSI yang akan membantu PAKSI turun bersama masyarakat
3. Membina jaringan dengan badan kerajaan dan NGO dalam memberikan khidmat komuniti
Aktiviti:
1. Turun Padang membantu komuniti menghadapi musibah
2. Mewujudkan kelab sahabat PAKSI
3. Latihan sahabat PAKSI bersama Biro Latihan PAKSI

BIRO PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN
Objektif:
1. Menerbitkan jurnal PAKSI
2. Menerbitkan buku-buku Kaunseling Islam
3. Mengumpulkan bahan-bahan penulisan dalam bidang Kaunseling Islam
4. Mengumpulkan direktori kepakaran pengamal, pengkaji dan penulis bidang kaunseling Islam
Aktiviti:
1. Penerbitan Buku Kaunseling Syarie Dalam Masyarakat
2. Penerbitan e-jurnal setahun sekali
3. Mengadakan bengkel penulisan

BIRO KHIDMAT KAUNSELING
Objektif:
1. Memberikan khidmat kaunseling syarie secara profesional dalam komuniti
2. Membantu organisasi melalui khidmat kaunseling syarie profesional
3. Mewujudkan e-kaunseling syarie sebagai salah satu wadah khidmat bimbingan
Aktiviti:
1. Mewujudkan direktori Kaunseor Kaunseling Syarie
2. Memberi khidmat kaunseling syarie komuniti
3. Mewujudkan e-kaunseling Syarie

BIRO INFORMASI DAN PUBLISITI
Objektif:
1. Memberikan informasi berkaitan perkembangan persatuan kepada ahli dan masyarakat
2. Memberi maklumat terkini aktiviti PAKSI kepada ahli
3. Memberikan informasi sebarang aktiviti kaunseling Islam dalam negeri dan luar negara
4. Memberikan infomasi dan panduan berkaitan kaunseling dan psikospiritual Islam kepada masyarakat
Aktiviti:
1. Mewujudkan laman web PAKSI
2. Mencari informasi dan menyebarkan maklumat aktiviti kaunseling islam dalam dan luar negara
3. Mendapatkan sumbangan artikel/ rencana/ maklumat kaunseling Islam dari pelbagai sumber
4. Menyumbang artikel di media semasa