Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kaunseling Syarie 2018

Tarikh : 25 November 2018
Tempat : Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia